قمار با خدا

....شوق بودن، بوده تنها اشتباهم

دی 90
2 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
5 پست
مرداد 90
2 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
5 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
10 پست
فیلم
1 پست
گذشته
2 پست
استاکر
1 پست
معلم
1 پست
تاسف
4 پست
شاگرد
1 پست
دفتر_مشق
2 پست
رفیق
4 پست
جهان_سوم
2 پست
امید
1 پست
سقوط
1 پست
تنهایی
1 پست
من
7 پست
خاطره_ها
2 پست
تف
2 پست
اختلاص
1 پست
ملت_حساس
1 پست
هستــی
1 پست
جهل
2 پست
بت_پرست
1 پست
مصلوب
1 پست
زن
2 پست
فرشته
1 پست
عروسک
1 پست
فاحشه
1 پست
حیوانات
2 پست
پست
1 پست
بی_شرفان
2 پست
رزل
1 پست
ساحل
1 پست
شمال
1 پست
همسفر
2 پست
عدم
1 پست
ننگ
1 پست
شب
1 پست
کلمات
1 پست
روشنایی
1 پست
حادثه
1 پست
بخشش
1 پست
گناه
1 پست
داریوش
2 پست
بازگشت
1 پست
رفقا
3 پست
ماهواره
1 پست
خیال
2 پست
چرا
1 پست
پشت_بوم
1 پست
سانسور
1 پست
نقطه
1 پست
محدودیت
1 پست
دور_زدن
1 پست
فردوسی
1 پست
پارس
2 پست
آریایی
2 پست
میراث
1 پست
جاکشی
1 پست
تورم
1 پست
بدبختی
2 پست
فلاکت
2 پست
نون_سنگک
1 پست
نامردی
2 پست
ناکس
1 پست
بی_شرفی
1 پست
هنرمند
1 پست
نکونام
1 پست
شعر
2 پست
صاحبدلان
1 پست
قبض_گاز
1 پست
سپوختن
1 پست
دختران
1 پست
زید
1 پست
ذلت
1 پست
جزیره
1 پست
عشق_بازی
1 پست
صیغه
2 پست
بکارت
1 پست
شهوت
1 پست
کرکس
1 پست
افراط
1 پست
زوزه_گرگ
1 پست
تو
2 پست
تلخی
1 پست
عرق_سگی
1 پست
روانی
1 پست
خر_تو_خر
1 پست
جهنم
2 پست
شاید
1 پست
آزادی
1 پست
قیصر
1 پست
عشق
3 پست
واقعیت
2 پست
هاله_نور
1 پست
ممه
1 پست
شاملو
1 پست
او
1 پست
مشیری
1 پست
حکایت
2 پست
کارنامه
1 پست
نگرش
1 پست
داستان
2 پست
مجنون
1 پست