عروسکهای شکسته

فاصله یک فاحشه تا باکره یک هوسه، یک نیازه ، یک مرامه ،یک پرده دریدگیه نحس که از

تاریکی یه فرهنگ سرچشمه میگیره،یک دروغ بزرگ از سر کینه...

یک تیکه اسکناس کهنه که وجود پاک اون رو به سلطه تن یه نامرد در میاره...

دریغا که کسی صدای شکستن بالهای این فرشته های لعنت شده رو نمیشنوه.

عروسک قصه من گهواره خابت کجاست؟      قصر قشنگ کاغذی پولک آفتابت کجاست؟

بال و پر نقره ای کفتر عشقمو کی بست؟     آینه طوطی من و سنگ کدوم کینه شکست؟

عروسک قصه من زخم شکسته با تنت   بمیرم ای شکسته دل چه بی صداست شکستنت

/ 0 نظر / 15 بازدید