آن مرد اعصاب ندارد

صدای دوتا کشیده محکم توکلاس میپیچه ،معلم با صدای بلند داد میزنه:"برو گمشو

بیرون از کلاس احمق نفهم"شاگرد در حالی یه دستش رو صورتش گرفته ویک انگشتشو

بالا گرفته و اشکاش از رو گونه های سرخش میریزه پایین با التماس میگه:"آقا اجازه آقا

غلط کردیم آقا ببخشید دیگه تکرار نمیشه آقا ترو خدا"و معلم با خشمی که معلوم نیست از

کجاسرچشمه میگیره یقه پسرکو میگیره از کلاس پرتش میکنه بیرون. اون روز پسر از ته

دل معنی نفرت و درک میکنه ،نفرت از کسی که قرار بود بهش بخشش بیاموزه ،قرار بود

بهش گذشت کردنو یاد بده.....

تشکر نمیکنم از برخی معلمها بلکه هیچ وقت هم نمی بخشمشون چون باعث شدن

خیلی از شاگردهای زیر دستشون از درس متنفر  و از مدرسه زده بشن ،بعضیها که فقط

اومده بودن عقده هاشونو سر شاگردای بدبخت خالی کنن بعضیها که درس دادن ولی درس

وحشیگری ،درس توهین کردن ،درس تحقیر کردن و....

ولی درود میفرستم به معلمهایی که تعدادشون خیلی کمه ولی به شاگرداشون ارزش دادن

اونهارو تکریم کردن و بهشون شخصیت دادن حتی اگه دانش آموزشون ظرفیت نداشت.

/ 0 نظر / 17 بازدید