لعنت بر دل سیاه تو

نمی دونم فحش بدم، نمی دونم نفرین کنم، نمی دونم اعتراض کنم...

فقط میخوام بگم تو این کشور حتی حیوانات هم امنیت ندارند.فقط برید ببینید

(اگه دلشو دارید) دو تا آدم احمق چه بلایی سر حیوانات میارند.

به واقع پست ترین نوع مخلوق انسانها هستند و بس که از نوع وحشی و رزلش

تو کشورمون زیاد پیدا میشه...

/ 0 نظر / 12 بازدید